Chính sách cookie

Chào mừng bạn đến với chính sách cookie của trang web goldenpluscasino.click. Chính sách này giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dùng.

1. Đồng ý sử dụng cookie

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web goldenpluscasino.click, bạn đồng ý chấp nhận việc sử dụng cookie theo chính sách này. Nếu bạn không đồng ý, bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt của mình hoặc không sử dụng trang web goldenpluscasino.click.

Cookie là các tệp tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web. Chúng giúp chúng tôi nhận ra bạn và ghi nhớ thông tin nhất định để cung cấp cho bạn trải nghiệm truy cập trang web tốt hơn.

  • Cookie cần thiết: Cookie này cung cấp các chức năng cơ bản của trang web và không thể bị tắt. Chẳng hạn như, chúng giúp bạn đăng nhập vào tài khoản cá nhân hoặc thêm mặt hàng vào giỏ hàng.
  • Cookie tương tác: Cookie này giúp chúng tôi nắm bắt cách bạn tương tác với trang web, từ đó cải thiện trải nghiệm của bạn. Chẳng hạn như, chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi thông tin về cách bạn truy cập và sử dụng các tính năng của trang web.

2. Quản lý và tắt cookie

Bạn có thể quản lý và tắt cookie trong trình duyệt của mình. Chế độ tắt cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web goldenpluscasino.click.

Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể tham khảo hướng dẫn của trình duyệt hoặc từ chối các yêu cầu sử dụng cookie khi truy cập trang web.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn tắt cookie và không thể sử dụng được các chức năng của trang web goldenpluscasino.click một cách đầy đủ.