Chính sách bảo mật

goldenpluscasino.click có thể thu thập thông tin cá nhân từ người dùng, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà.

Thông tin cá nhân sẽ được thu thập khi người dùng đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin hoặc điền vào các mẫu yêu cầu thông tin.

1.1 Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ và sản phẩm, xác nhận thông tin người dùng, hỗ trợ và tư vấn khách hàng, cải thiện trải nghiệm người dùng và gửi thông tin quảng cáo và tiếp thị.

1.2 Bảo mật thông tin cá nhân

goldenpluscasino.click cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, lạm dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

  • Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân trên các máy chủ an toàn vật lý và mạng.
  • Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân.
  • Chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ dành cho nhân viên có nhu cầu xử lý.
  • Chúng tôi tiến hành kiểm tra định kỳ về an ninh thông tin để đảm bảo hệ thống luôn được bảo vệ.

1.3 Chia sẻ thông tin cá nhân

goldenpluscasino.click không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng, trừ trường hợp được yêu cầu theo quy định pháp luật hoặc có yêu cầu từ cơ quan chính phủ.